Adakah orangtua kehilangan tongkatnya dua kali?

Adakah orang yang sudah berpengalaman, mengulangi kesalahan yang sama?

Ada adat dan lembaganya, ada udang dan laksananya

Segala sesuatu ada hukum dan aturannya

Adakah air dalam tong berkocak, melainkan air yang setengah tong itu juga yang berkocak

Orang yang pandai tidak akan sombong, hanya orang yang bodoh jua yang mau berbuat demikian

Alah mau bertimbang enggan, cungkil merih akan pembayar

Tiada menepati janji hingga cekcok

Anak kunci jahat, peti celaka

Kiasan kepada suami jahat, istrinya kelak akan berkhianat

Angin tak ditangkap, asap tak dapat digenggam

Hidup serba susah

Bagai air pembasuh kaki

Sesuatu yang mudah diperoleh

Badai reda, hujannya pun turun

Terlepas dari marabahaya yang mengancam

Badak makan anaknya

Membuat aib terhadap keluarga sendiri


katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian