Refernsi kumpulan kata-kata dan arti dalam bahasa jawa.

cabai

lombok


cawan

piringané cangkir; lépék


iga

iga


kacel

ora bisa mempur


perlahan

rindhik; saréh; alon; lirih


laki-bini

jejodhoan lanang wadon


nadar

kaul


nasihat

pitutur


ogok

nyogoki nganggo géntér


mengolah

nggarap (tumrap sawah); mbumboni (tumrap lelawuhan)


qasar

ngringkes (tumrap salat wajib)


rajut

nam-naman


rambak

krupuk saka lulang


perang sabil

perang nglabuhi agama; nyandhet hawa nepsu


sahadat

sahadat


menagih

njaluk bali kaduwèané


tahlil

dhikir


ubin

jobin; tègel


vaksin

jinisé lelara sing wis digawé klenger kanggo nyuntik murih tahan lelara


vital

penting banget


vonis

putusaning hakim ing pengadilan


wadat

ora nglakoni bebojoan


warangka

wrangka


api

geni; latu


arak-arakan

iring-iringan; baris


mengatur

nata; mranata


awur

ora nganggo pètungan; ora dipikir dhisik


baka

alam kelanggengan; akhirat


membangun

yasa; mangun; ndandani


batas

wates


baya

sabarakan


membeber

njèrèng; nggelar


becus

bisa


beda

liya; bèda; ora padha


cawis

sedhia; tumata


cecap

cucup


cegat

ngendhek


celana

pantalon; clana


cicip

ngicipi


coplok

uwal


culik

ngglandhang banjur disingitaké (tumrap wong)


menculik

nyuwil


cup

nyekel (tumrap kupu); ngepèk


dari

saka


gado

gadho-gadho


galih

atèn-atèn kayu


gamang

mamang


gana-gini

bandha olèh-olèhané bebojoan wong sakloron


hangat

anget; rada panas; rada luwih timbangané; isih anyar (tumrap kabar)


horek

ramé banget; gègèr
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian