Refernsi kumpulan kata-kata dan arti dalam bahasa jawa.

empuk

empuk; ora atos


hajat

kendurén; slametan


kabut

mendhung


kacang

kacang


madu

ngrangkep bojo


majik

ngindhung; mondhok


makna

tegesing tembung; kahanan kang sejati


nyata

murni; nyata; pancén


paku

pantèk saka wesi


rahasia

rusiah


rambut

rambut


sabut

sepet; kulit krambil


visual

bisa dideleng


voli

poli


apes

nandhang kacilakan; njalari cilaka


arah

ener; arah


arloji

jam tangan


awas

waskitha


mengawur

ora nganggo pètungan; ora dipikir dhisik


awut

ngabul-abul; ngadhul-adhul


kembali

mulih


membangun

yasa; mangun; ndandani


bareng

sareng


bawa

gawa


cincang

nyacah; nacah


cium

ngambu


mencorek

nyorèt; nggaris; nggarit


culik

nyuwil


cumbu

lulut banget; tutut


cuwil

gempil; kalong sethithik


darah

getih


darma

kuwajiban; wewarah; angger-angger


demen

seneng sarta asih


dendeng

dhèndhèng


dengan

karo; kaliyan; lan


dengar

krungu; ngrungu


gaduh

ramé; umek


gana-gini

bandha olèh-olèhané bebojoan wong sakloron


halus

alus; lembut; rata; ora keton


hancur

remek; rusak banget


hati

jantung; rasa batin; pangrasa


hewan

kéwan


hidup

urip


inap

inep


insut

ngelih sethithik


mengiris

ngethok (nganggo lading); ngelongi sethithik


isap

diserot; disesep; dicecep (tumrap kawruh)


diisap

diserot; disesep; dicecep (tumrap kawruh)


istri

wadon; bojo


jamban

kakus; pakiwan
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian