Refernsi kumpulan kata-kata dan arti dalam bahasa jawa.

bahagia

bungah


cacah

wilangan


gadai

ngutangi dhuwit nganggo cekelan barang


hak

wewenang; kanyatan


jahit

dondom


menjaja

nawakaké dodolan


makmur

makmur


normal

lumrah


kaos oblong

kaos ora ana gulonan


obrokan

garapan dudu adén-adén; garapan kasar


mengobrol

ngomong gegorohan umuk-umukan


ombak

ombak; ili utawa laku


dipace

diblithuk; diapusi


padi

pari


rajah

rajah


merakit

nata; ngetrapaké


rakus

cluthak; nggragas; dhemen mangan


ramal

ngèlu pethék


rambut

rambut


ubah

owah


vetsin

bumbu masak sing rupané putih


vitamin

jat sing penting tumrap kasarasané awak


mengangsur

nyicil (tumrap utang)


apek

apek


asah

ngasah


bangkang

mbangkang; ora manut préntah


membeber

njèrèng; nggelar


mencebur

nyemplung


cekakar

tiba mlumah


mencekukruk

ndekem


celemong

clebungan


cemeti

pecut


mencicil

nyaur utang saka sathithik; nggarap saka sathithik


cikal

bakal


cinta

tresna


mencolok

nyulek


menculik

nyuwil


curiga

was-was


darma

kuwajiban; wewarah; angger-angger


delik

mentheleng


gado

gadho-gadho


gairah

temenan anggoné tumandang


gambar

tetironing mawujud sing panggawéné sarana pulas


batu kapur

gamping


hari

dina; wayah rina; suwéné wektu


harum

wangi


hawa

sing ngliputi jagad


hemat

ngirit lan ngati-ati tumrap panganggoning dhuwit


hentak

napakaké sikil ngegèt bola-bali marga muring


hinggap

mèncok
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian