Refernsi kumpulan kata-kata dan arti dalam bahasa jawa.

mengeram

ndhekemi; nyasang


makmum

makmum


nafsu

nepsu


ningrat

keturunan para luhur


olor

metu nganti dawa


saja

waé


tadi

mau; maeng


uap

uwab


vaksin

jinisé lelara sing wis digawé klenger kanggo nyuntik murih tahan lelara


wadak

awak; kasar


apes

nandhang kacilakan; njalari cilaka


arsitek

ahli yasa omah utawa kreteg


mengaso

lèrèn supaya ilang kesel


bambu

pring


bantah

madoni


bara

wowo


bawah

ngisor


baya

sabarakan


membeber

njèrèng; nggelar


celana

pantalon; clana


coba

jajal


comot

njupuk; njumput


mengencup

nyekel (tumrap kupu); ngepèk


cupu

rai-rai lugu


dari

saka


dayung

welah


deder

ngurit


mendekam

njerum


gaduh

ramé; umek


gajah

gajah


galangan

tumpukan kayu; rerakitaning balungan omah sing arep diedegaké


gambar

tetironing mawujud sing panggawéné sarana pulas


batu kapur

gamping


hemat

ngirit lan ngati-ati tumrap panganggoning dhuwit


hinggap

mèncok


honorarium

bebeungah marang kaum


imbuh

imbuh; nambah


incer

mripaté sesisih dieremaké


mengincup

ngencup


indekos

mondok mbayar sewan lan pangan


ingat

éling


ingkung

pitik diolah wutuhan ditalèni gulu lan sikilé


injak

idek, pidek


iris

ngethok (nganggo lading); ngelongi sethithik


iseng

guyon; ora tenanan; mung kanggo panglipur


izin

ijin; palilah saka panggedhé


jamin

nanggung; mènèhi wédang dan pangan


terkadang

arang; sok


kambang

kampul


kantor

papan kanggo ngurus warna-warna urusan
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian