Refernsi kumpulan kata-kata dan arti dalam bahasa jawa.

mengerang

suara sambat


ikhtiar

usaha


ngimbali

ngopahi


lalat

laler


mampat

ora mili


nyamplung

beton sadagingé


ocok

dipoyoki


ngolang-aling

jempalikan merga krasa lara


rajin

sregep


rakyat

brayat; batih; bojo; kawula; wong cilik


sadel

lapak ing pit


tabuh

thuthuking gamelan


tahun

taun


uban

uwan


uber

oyak


ubin

jobin; tègel


mengucek-ucek

menet-menet nganggo driji (tumrap mata); ngremet-remet sarto nggosok-gosok (tumrap umbah-umbahan)


vonis

putusaning hakim ing pengadilan


wadon

wèdok


wajah

wanguning rai; polatan


zakat

jakat


ziarah

jiarah


anteng

ora akèh polahé; meneng; alim


api

geni; latu


ares

ukuran; arès


arsitek

ahli yasa omah utawa kreteg


arti

katrangan tegesé tembung; cetha; terang


alam baka

alam kelanggengan; akhirat


bambu

pring


bangkang

mbangkang; ora manut préntah


bantah

madoni


basi

mambu


bau

ambu


bebat

mbulet; mblebet


cekukruk

ndekem


cerewet

akéh omongé


ceroboh

kurang prayitno


cerobong

crobong


cocok

piranti lancip kanggo nyubles


codet

bithet ing tlapukané mata sing dhuwur


comberan

pacerèn


comot

njupuk; njumput


coreng

reged kebak corèngan


cuplik

methi (tumrap layang); nyuthik; nyukil


dedemit

memedi; lelembut


deder

ngurit


mendeder

ngurit


gajul

nendhang nganggo pucuking dlamakan


gampang

mayar; ora angèl


hamparan

klasa; palungguhan
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian