A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Refensi arti kata dalam bahasa Indonesia.Daftar kata bahasa Indonesia huruf a

a

huruf pertama abjad Indonesia; nama huruf ; penanda pertama dl urutan (mutu, nilai, dsb)


a

kekurangan : tidak atau bukan: tanpa:


ab

wadah kecil dr timah untuk candu; hap


ab

ayah


ab

dari; jauh dr: abnormal


aba

ayah; bapak


aba-aba

kata perintah dl baris-berbaris, gerak badan, dsb (spt si...ap! maju ja...lan! berhen...ti!)


abad

masa seratus tahun: jangka waktu yg lamanya seratus tahun: -- zaman (yg lamanya tidak tentu); masa yg kekal, tidak berkesudahan;-- masa kegemilangan dan kejayaan yg dialami suatu bangsa atau negara dl sejarahnya; zaman keemasan; -- zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komputer dl menyimpan dan mengolah data; -- masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb); -- kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dl sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat; beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun


abadi

kekal; tidak berkesudahan: menjadi abadi: mengekalkan: ~ membuat gambar kenang-kenangan (dng dipotret, dilukis, dsb); menjadikan peringatan yg kekal: proses, cara, perbuatan mengabadikan; kekekalan; tempat yg abadi (alam baka): kenanglah pahlawan yg telah bersemayam di ~


abadiah

kekekalan


abadiat

aba·di·at ? abadiah


abah

arah; tuju: mengarahkan; menujukan: mereka ~ kapalnya ke pulau itu


abah

? aba


abah-abah

alat; perkakas; tali-temali;-- pakaian kuda (tali kekang, pelana, dsb); -- tali-temali perahu; --perkakas tenun


abai

tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan, dsb); lalai: ; memandang rendah (hina, mudah): tidak mengindahkan (perintah, nasihat): melalaikan (kewajiban, tugas, pekerjaan); tidak menggunakan baik-baik; menyia-nyiakan: tidak memedulikan (kritik, celaan): membiarkan telantar (terbengkalai dsb): tidak memegang teguh (adat istiadat, aturan, janji): tersia-sia; terlalaikan; tidak dipedulikan; tidak sengaja diabaikan: dapat diabaikan: penghilangan atau pengubahan bagian naskah yg tidak dipahami lagi oleh penyalin; orang yg suka mengabaikan (tidak me-medulikan); pelengah; proses, cara, perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan, melalaikan)


abaimana

lubang pelepasan; dubur; kemaluan


abaka

tumbuhan yg seratnya dibuat tali belati; Musa textilis


abaktinal

berkenaan dng sisi tubuh yg tidak mengandung mulut, spt pd binatang laut


abakus

dekak-dekak; swipoa


abakus

lempeng datar di atas kepala tiang dng pinggiran cekung atau beralur


aban

sebutan bagi duda dl masyarakat Dayak Kayan


abang

kakak laki-laki; saudara laki-laki yg lebih tua: -- panggilan kpd orang laki-laki yg lebih tua atau tidak dikenal: ; panggilan istri kpd suami: sebutan untuk penjual sayur, penjual ikan, pengemudi becak, dsb: mempunyai abang; menyebut dng sebutan abang (kakak); memanggil abang: ia ~ kpd saya


abang

merah


abangan

golongan masyarakat yg menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan


abangan

talang air pd atap rumah dsb


abangga

sikap berdiri sebuah arca


abar

abar-abar; dinding penghalang; penyekat; rem;-- alat untuk menutup pintu secara perlahan untuk mengurangi (menghilangkan) bunyi (benturan); mempunyai dinding penyekat : mengurangi (ketegangan, penderitaan): menghambat; menahan; mengerem; terhambat; tertahan: hambatan kejiwaan


abatoar

tempat pemotongan hewan untuk umum; pejagalan


abau

kura-kura rawa


abdas

, membersihkan diri ketika hendak salat dng berwudu atau bertayamum: setelah ~ , ia lalu salat di masjid itu


abdi

orang bawahan; pelayan; hamba; budak tebusan;-- pegawai keraton; -- pegawai pemerintah yg pada dasarnya mempunyai kewajiban melayani masyarakat; -- pegawai yg bekerja pd pemerintah; pegawai negeri; menghamba; menghambakan diri; berbakti: menjadikan diri abdi; memperhambakan: menggunakan; memperuntukkan: ; orang yg mengabdi: proses, cara, perbuatan mengabdi atau mengabdikan: ia memperlihatkan ~ nya kpd tanah air dan agamanya


abdikasi

pelepasan hak, wewenang, atau kekuasaan (tt pembesar atau penguasa); turun takhta dng sukarela (tt seorang raja)


abdomen

bagian tubuh berupa rongga perut yg berisi alat pencernaan; bagian di antara sekat rongga badan dan pinggul (perut bagian bawah); bagian tubuh di belakang dada (toraks) pd antropoda


abdominal

berhubungan dng abdomen


abdu

hamba (Allah), yaitu manusia (terutama dipakai untuk nama orang): hamba Allah; hamba Allah Yang Maha Pengasih


abduksi

pengambilan secara paksa (terutama perempuan) untuk dikawini atau digauli; gerakan ke arah luar sumbu badan (tt tangan dan kaki) atau ke arah luar sumbu kaki (tt ibu jari kaki)


abduktor

otot yg menggerakkan anggota badan, spt tangan dan kaki ke samping


abdul

ab·dul ? abdu


abece

/abécé/ a-b-c (abjad Latin); hal-hal pokok yg pertama-tama harus diketahui dr suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan


aben

/abén/, membakar mayat; pembakaran mayat; kremasi


aberasi

penyimpangan dr yg normal;-- pembiasan tidak seragam dr cahaya sehingga bayangan tampak berubah bentuk; -- kelainan atau perubahan kromosom, baik dl jumlah maupun bentuknya


abet

tingkah laku; membuat ulah; bertingkah


abian

pembagian hasil ladang atau tegalan, pemilik dan penggarap masing-masing mendapat setengah dr hasil keseluruhan


abid

tidak berkesudahan; kekal; abadi


abid

beribadah; orang yg taat kpd Tuhan; orang yg saleh


abidin

(bentuk jamak dr ) orang-orang yg taat (beribadah atau mengabdi) kpd Tuhan


abilah

cacar; ketumbuhan;-- penyakit raja singa; sifilis


abimana

abi·ma·na ? abaimana


abing

sebutan tambahan yg diberikan kpd saudara laki-laki atau perempuan yg meninggal


abiogenesis

/abiogénésis/ kehidupan yg dapat muncul dr benda yg tidak hidup


Halaman Sebelumnya
Halaman Selanjutnya


katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian