Contoh Cangkriman Bahasa Jawa

Apa itu cangkriman. Cangkriman adalah unen-unen sing kudu dibedhek atau dibathang. Mula iku, cangkriman iku juga diarani juga dengang bedhekan.

Cangkriman adalah tebak-tebakan kalau dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh cangkriman :


Contoh Cangkriman Bahasa Jawa

Artikel » Contoh Cangkriman Bahasa Jawa

Apa itu cangkriman. Cangkriman adalah unen-unen sing kudu dibedhek atau dibathang. Mula iku, cangkriman iku juga diarani juga dengang bedhekan.

Cangkriman adalah tebak-tebakan kalau dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh cangkriman :


1. Ana gajah numpak becak, ketok apane? (ketok mbujuke).


2. Urang sapikul, matane piro? (ana 6, urang, sapi, kul).


3. Sega sakepel dirubung tinggi, apa? (salak).


4. Dikethok kokmalah dhuwur, apa? (celana).


5. Ngarepireng, mburi ireng, sing tengah methentheng, apa? (wong mikul areng).


6. Kewan apa sing sirahe ning sikil, mripat ning sikil, irung ning sikil, pokoke kabeh ning sikil. (anak pithik kepidak).


7. Pak Momba, Pak Lawa, Pak Penyut. (tipak kebo amba, tipak ula dawa, tipak cempe ciyut).


8. Lampu opo yen dipecah metu uwonge. (lampune toko sing lagi ditutup).


9. Pak Demang klambi abang, yen didudul gandal-gandhul, yen disuduk manthuk-manthuk. (kembang gedhang = ontong).


10. Pitik walik saba kebon. (nanas).


11. Jenenge satriyo Pringgondani kuwi sopo? (ya Raden Gathutkaca, ya uleg-uleg : pring bonggol didandani).


12. Yen cilik dadi konco, yen gedhe dadi musuh. (geni).


13. Ana kapal disawat watu iso kelem, kira-kira gedhe apane? (gedhe omonge).


14. Ana kuthuk dilebokne kurungan, kira-kira wis ora bisa mertu, dicepake mangan lan ngombe, bareng wis setahun kuthuke ilang, menyang endi yo? (dadi pitik).


15. Ana tulisan Arab, Macane saka endi? (saka alas).


Itulah contoh cangkriman, ada yang terkenal loh, yaitu api, nanas dan salak.

sumber : htt://kejawenwetan.blogspot.com/2015/03/15-contoh-cangkriman.html
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian