Kamus Batak indonesia » korma

korma

kurma.

Apa arti bahasa batak dari kata korma? Arti bahasa batak korma adalah kurma.

gambar korma

Cara download gambar : Tekan gambar di atas beberapa detik sampai muncul menu, kemudian pilih save atau download gambar


agong

arang kayu. simaragongagong, tanaman merambat.


alhe

malhe, kempis mengenai perut.


along

alongalong, sejenis ende (di Angkola).


alum

I. alum ni ate, kesenangan, merasa puas. II. alumalum, sejenis...


amban

tali pangamban, tali untuk pengikat sesuatu.


ambir

ambirambir, gelambir pada leher lembu, lipatan kulit leher lembu yang...


ambitan

= tanggurung, (And).


bada

perkelahian, perlawanan, percekcokan, perbantahan, pertengkaran, perselisihan. marbada, bertengkar, bercekcok, bersengketa....


bajik

pertanda baik (dipakai dalam pustaha).


balak

kotoran pada kulup penis.katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian