KATAKAMUS.ID

   Advertisements:

Kamus Batak indonesia » ampipira

ampipira

sejenis semak belukar.

Apa arti bahasa batak dari kata ampipira? Arti bahasa batak ampipira adalah sejenis semak belukar.

ada

= adong, tersedia, ada (hanya dalam bentuk ingkar). soada, tidak...


alat

mangalat, melihat ke- sekelilingnya, mengamati, memata-matai, memperhatikan. a-lat matana, matanya...


ambir

ambirambir, gelambir pada leher lembu, lipatan kulit leher lembu yang...


ampilalas

taoar siampilalas, bentuk taoar tertentu yang diberikan kepada penawar sihir.


babiat

harimau, macan. babiat sibolang, harimau berloreng. babiat balemun, harimau besar...


bagur

sibagur, katak yang besar.


bagus

bagus, elok.


balanga

belanga, kuali dari besi. balanga saruam, sejenis kuali yang besar.


baliang

sejenis tumbuhan merambat.


balik

terbalik, terputar, sisi sebelah, lain dari yang sebenarnya, salah, keliru....


Kamus Bahasa Indonesia

Kamus Psikologi

Bahasa Jawa - Indonesia

Bahasa Indonesia - Jawa

Sinonim Kata

Akronim Kata

Kamus Aceh

Kamus Farmasi

Kamus Sansekerta

Istilah Kedokteran

Istilah Hukum

Istilah Ekonomi

Istilah Biologi

Kumpulan Kata-kata Semangat

Kumpulan Kata-kata Gaul

Kumpulan Tebakan Lucu

Kumpulan Peribahasa Indonesia

Kumpulan Status WA

Kumpulan Status Lucu

Kumpulan Status

Artikel

Arti Nama

Pencipta Lagu

Tutorial Origami