KATAKAMUS.ID

   Advertisements:

Kamus Batak indonesia » ampipira

ampipira

sejenis semak belukar.

Apa arti bahasa batak dari kata ampipira? Arti bahasa batak ampipira adalah sejenis semak belukar.

agia

sungguhpun, bahkan, apapun, pun, walaupun, biarpun. agia sada ndang adong,...


aliklo

manusia harimau.


alogo

angin. hona alogo, terjebak, tersergap angin. paralogoan, tempat banyak angin....


alop

mangalopalopi, memohon dengan hormat misalnya kepada raja atau begu.


ambargo

sejenis tanaman yang menyerupai suhat.


ampihampik

tas, pundi-pundi dari kulit.


ampipira

sejenis semak belukar.


bada

perkelahian, perlawanan, percekcokan, perbantahan, pertengkaran, perselisihan. marbada, bertengkar, bercekcok, bersengketa....


bajora

I. sejenis tanaman berduri, serta buahnya yang pahit yang menghasilkan...


bajur

baik, teliti, cermat, rapi mengenai pekerjaan.


Kamus Bahasa Indonesia

Kamus Psikologi

Bahasa Jawa - Indonesia

Bahasa Indonesia - Jawa

Sinonim Kata

Akronim Kata

Kamus Aceh

Kamus Farmasi

Kamus Sansekerta

Istilah Kedokteran

Istilah Hukum

Istilah Ekonomi

Istilah Biologi

Kumpulan Kata-kata Semangat

Kumpulan Kata-kata Gaul

Kumpulan Tebakan Lucu

Kumpulan Peribahasa Indonesia

Kumpulan Status WA

Kumpulan Status Lucu

Kumpulan Status

Artikel

Arti Nama

Pencipta Lagu

Tutorial Origami