Kamus Batak indonesia » jangak

jangak

manjangak, mencuri, merampok, menyamun. panjangahan, tempat pencuri, perampok, penyamun, tempat dimana orang dirampok. pajangakjangak, duduk bermalas-malas. Jangan, na so hajanganan, = na so haunangon, tidak mau dilarang.

Apa arti bahasa batak dari kata jangak? Arti bahasa batak jangak adalah manjangak, mencuri, merampok, menyamun. panjangahan, tempat pencuri, perampok, penyamun, tempat dimana orang dirampok. pajangakjangak, duduk bermalas-malas. Jangan, na so hajanganan, = na so haunangon, tidak mau dilarang.

gambar jangak

Cara download gambar : Tekan gambar di atas beberapa detik sampai muncul menu, kemudian pilih save atau download gambar


aljuk

mangaljuk, melompat ke atas (mengenai ikan).


amas

lihat omas.


ambir

ambirambir, gelambir pada leher lembu, lipatan kulit leher lembu yang...


ambolong

= bolong, terbuang. mangambolonghon, membuangkan. marambolongan, berceceran, terbuang-buang dimana-mana da-lam...


ampapaluan

= papaluan.


babap

marbabap, runtuh, roboh.


babo

marbabo, sibuk dengan kegiatan menyiangi di ladang, merumput di sawah...


bada

perkelahian, perlawanan, percekcokan, perbantahan, pertengkaran, perselisihan. marbada, bertengkar, bercekcok, bersengketa....


baha

(diwarisi?) sifat, watak, perangai. i nama bahangku, itulah sifat saya....


baion

sejenis pandan yang dipakai untuk menganyam tikar dan bakul.katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian