KATAKAMUS.ID

   Advertisements:

Kamus Batak indonesia » amparan

amparan

sejenis tikar lebar (amak)

Apa arti bahasa batak dari kata amparan? Arti bahasa batak amparan adalah sejenis tikar lebar (amak)

agiat

= Anggiat, semoga, kiranya, mudah-mudahan. Agin, siaginon, dunia ini, bumi...


ail

mailail, tagihan piutang yang tak terbayar.


ajiringan

sejenis tikus yang kecil.


amas

lihat omas.


ambitan

= tanggurung, (And).


ampapaluan

= papaluan.


amparan

sejenis tikar lebar (amak)


ampilalas

taoar siampilalas, bentuk taoar tertentu yang diberikan kepada penawar sihir.


ampir

mangampir, kesemutan, semut-semutan (kaki, tangan). pangampirhon, merasakan khasiat (dari obat)....


babi

babi. sibabi na bolon, racun yang membuat perut kembung. babi...


Kamus Bahasa Indonesia

Kamus Psikologi

Bahasa Jawa - Indonesia

Bahasa Indonesia - Jawa

Sinonim Kata

Akronim Kata

Kamus Aceh

Kamus Farmasi

Kamus Sansekerta

Istilah Kedokteran

Istilah Hukum

Istilah Ekonomi

Istilah Biologi

Kumpulan Kata-kata Semangat

Kumpulan Kata-kata Gaul

Kumpulan Tebakan Lucu

Kumpulan Peribahasa Indonesia

Kumpulan Status WA

Kumpulan Status Lucu

Kumpulan Status

Artikel

Arti Nama

Pencipta Lagu

Tutorial Origami