Panphobia

Ketakutan Daripada Sesuatu Atau Ketakutan Berterusan Daripada Punca Yang Tidakdiketahui

Apa Arti Panphobia dalam Kamus Psikologi ? Arti Panphobia adalah Ketakutan Daripada Sesuatu Atau Ketakutan Berterusan Daripada Punca Yang Tidakdiketahui

Download Gambar

Baca juga :

object choice

(pilihan objek); (Psikoanalisis) pilihan suatu objek atau seseorang sebagai objek cinta.


paradoxical warmth

(kehangatan paradoks); perasaan hangat yang dirasakan apabila satu perangsang antara...


Bathophobia

Takut Kedalaman


ability

(kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan); tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu...


calalization

(kanalisasi); 1. penciutan atau pelarangan/pembatasan cara-cara bertingkah laku alternatif sedemikian rupa,...


Emetophobia

Takut Muntah
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian