calorine nystagmus

(nistagmus kalorik, getaran-getaran biji mata kalorik); getaran-getaran bijimata disebabkan oleh pengeiran terhadap (masuknya air ke dalam) telinga-telinga dengan air panas atau dingin.

Apa Arti calorine nystagmus dalam Kamus Psikologi ? Arti calorine nystagmus adalah (nistagmus kalorik, getaran-getaran biji mata kalorik); getaran-getaran bijimata disebabkan oleh pengeiran terhadap (masuknya air ke dalam) telinga-telinga dengan air panas atau dingin.

Download Gambar

Baca juga :

bacillophobia

(basilofobia); takut pada kuman atau basil.


naevus

(nevus); lihat NEVUS.


idealized image

(gambaran [kesan] yang diidealkan); (Horney) satu gagasan atau konsepsi ideasional mengenai...


object blindness

(kebutaan objek); satu penyakit mata dengan satu mata tidak mampu mengenali...


Xenophobia

Takut Orang Asing, Atau Alien


pain

(kesakitan, perasaan sakit, rasa sedih); 1. ketidaksenangan; lawan kesenangan. 2. ...
katakamus.id merupakan situs referensi untuk mencari kata, makna kata dan arti kata! © 2019

Tentang Kami | Disclaimer | Privacy Policy| Keyword Pencarian