KATAKAMUS.ID

   Advertisements:

Kamus Batak indonesia » ampara

ampara

saudara dalam arti luas, kawan semarga.

Apa arti bahasa batak dari kata ampara? Arti bahasa batak ampara adalah saudara dalam arti luas, kawan semarga.

ahap

I. mangahap, merasa, merasai, mengalami (badaniah). parniahapon, perasaan, citarasa, peri...


alat

mangalat, melihat ke- sekelilingnya, mengamati, memata-matai, memperhatikan. a-lat matana, matanya...


allom

mangallom = manumpol.


alogo

angin. hona alogo, terjebak, tersergap angin. paralogoan, tempat banyak angin....


ambila

= begu, hantu jahat, roh jahat.


amparan

sejenis tikar lebar (amak)


ampilalas

taoar siampilalas, bentuk taoar tertentu yang diberikan kepada penawar sihir.


ba

I. kata seru menyatakan keheranan. II. sebagai kata penghubung: dan,...


badar

I. horbo si badar, kerbau berwarna kemerah-merahan. II. mangangguk badar,...


bagalbagal

kain topo, sepotong kain yang sudah buruk = siantal.


Kamus Bahasa Indonesia

Kamus Psikologi

Bahasa Jawa - Indonesia

Bahasa Indonesia - Jawa

Sinonim Kata

Akronim Kata

Kamus Aceh

Kamus Farmasi

Kamus Sansekerta

Istilah Kedokteran

Istilah Hukum

Istilah Ekonomi

Istilah Biologi

Kumpulan Kata-kata Semangat

Kumpulan Kata-kata Gaul

Kumpulan Tebakan Lucu

Kumpulan Peribahasa Indonesia

Kumpulan Status WA

Kumpulan Status Lucu

Kumpulan Status

Artikel

Arti Nama

Pencipta Lagu

Tutorial Origami