KATAKAMUS.ID

   Advertisements:

ampang

gampang; mudah; ringan

Download Gambar

abus

mata uang timah yg terkecil zaman dahulu, harganya sepersepuluh duit; tidak berharga; sedikit sekali

Download Gambar

acu

, mengangkat atau mengacungkan (tinju, senjata, dsb) untuk mengancam atau menakut-nakuti: mengarahkan (senapan dsb); menodongkan; membidikkan: memikir-mikirkan cara menyampaikan maksud (cita-cita dsb); berniat (akan): menunjuk (kpd); merujuk: memikir-mikirkan cara menyampaikan maksud (cita-cita dsb); mengacu; mengangkat atau mengacungkan (tinju, tangan, dsb): mengancam dng senjata yg diulurkan ke depan; menodongkan: menganjurkan: mencari keterangan (petunjuk dsb) kpd: ; rujukan; referensi; pola dasar penafsiran yg ditetapkan terlebih dahulu; proses, cara, perbuatan mengacu

Download Gambar

adun

elok (krn berhias);-- indah-indah; berjenis-jenis warnanya; berhias; berdandan: memperelok dng perhiasan dsb; mendandani: ~ alat bersolek; hiasan: orang yg suka berpakaian yg indah-indah; pesolek

Download Gambar

ahli

orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian); mahir benar: -- orang yg mendalami ilmu agama dan ketuhanan; ulama; alim; -- orang yg mahir dl pengetahuan bahasa; -- dokter ahli dl hal membedah (operasi); orang yg ahli dl pengetahuan tanah; -- orang yg memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; filsuf; -- orang yg ahli dl bidang fisika; fisikawan; -- orang yg ahli dl bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan; -- ahli seismologi; -- orang yg ahli dl menentukan ciri fisik bumi dg menggunakan metode fisika kuantitatif; -- orang yg ahli dl menafsirkan struktur, asal mula, dan perkembangan bumi serta isinya; -- ahli geologi yg bekerja dl kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan gas bumi;orang yg ahli dl seluk-beluk hadis; --orang yg mahir dl ilmu hukum; -- orang yg taat menjalankan kewajiban agama (Islam dsb); -- orang yg mahir dl pembuatan dan penawar racun; -- petugas informasi yg memiliki keahlian tertentu dan mampu mengelola perpustakaan ilmiah, penekanan tugasnya lebih diutamakan pd keahlian dl pemberian jasa informasi dp pengetahuan tt suatu ilmu; -- orang yg ahli dl bidang matematika; matematikawan; -- seseorang yg memiliki pengetahuan yg luas dl media pendidikan; -- perwira bagian mesin kapal niaga yg tugasnya menjalankan, merawat, dan memperbaiki semua mesin di kapal; -- orang yg ahli dl bidang cendawan; -- orang yg menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan); -- orang yg pandai meramalkan sesuatu dng melihat bintang; orang yg pandai meramal nasib orang dng melihat tapak tangan dsb; -- orang yg ahli dl hal obat-obatan; -- orang yg ahli dl membuat patung; -- pangkat peneliti golongan IV/c, satu tingkat di bawah ahli peneliti madya, satu tingkat di atas peneliti madya, setaraf dng pembina utama muda dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- pangkat peneliti golongan IV/d, satu tingkat di bawah ahli peneliti utama, satu tingkat di atas ahli peneliti muda, setaraf dng pembina utama madya dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- pangkat peneliti yg tertinggi golongan IV/e, satu tingkat di atas ahli peneliti madya, setaraf dng pembina utama dl kepangkatan struktural pegawai negeri sipil; -- ahli filsafat; -- orang yg ahli dl bidang ilmu sejarah dan benda purbakala; -- orang yg ahli dl cabang ilmu yg menelaah getaran bumi, baik yg disebabkan oleh alam maupun buatan; ahli gempa; -- orang yg paham dl ilmu sejarah; -- orang yg memiliki dan menguasai ilmu sihir; juru teluh; -- ahli tasawuf; ahli suluk; -- orang yg menganut dan melaksanakan tarekat tertentu untuk mendekatkan diri kpd Tuhan; -- orang yg ahli dl menerangkan maksud ayat-ayat Alquran; -- ahli suluk; -- ahli sejarah; -- orang yg mahir dl ilmu tasawuf; orang yg menganut dan melaksanakan tasawuf; -- penganut ajaran kitab Taurat pd zaman Nabi Musa a.s.; pengajar dan penafsir Kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa (Taurat atau Pentateukh); -- orang yg mempunyai keahlian dl bidang penetasan telur; memiliki keahlian; mempunyai kepandaian; mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: kemahiran dl suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan)

Download Gambar

akademis

/akadémis/ mengenai (berhubungan dng) akademi: bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yg langsung: pelajaran yg diberikan terlalu --

Download Gambar

akikah

penyembelihan ternak (spt kambing atau lembu) sbg pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, lazimnya dilaksanakan pd hari ketujuh; tradisi penyembelihan ternak pd upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia tujuh hari sbg pernyataan syukur; mengadakan akikah: mengadakan akikah untuk (anak)

Download GambarKamus Bahasa Indonesia

Kamus Psikologi

Bahasa Jawa - Indonesia

Bahasa Indonesia - Jawa

Sinonim Kata

Akronim Kata

Kamus Aceh

Kamus Farmasi

Kamus Sansekerta

Istilah Kedokteran

Istilah Hukum

Istilah Ekonomi

Istilah Biologi

Kumpulan Kata-kata Semangat

Kumpulan Kata-kata Gaul

Kumpulan Tebakan Lucu

Kumpulan Peribahasa Indonesia

Kumpulan Status WA

Kumpulan Status Lucu

Kumpulan Status

Artikel

Arti Nama

Pencipta Lagu

Tutorial Origami